Svet podľa Jurzycu: problémy Slovákov – Eugen Jurzyca