Čo dlhodobo presadzujem

1. Bezpečný verejný dlh

Vysoký dlh nás raz dobehne. Nevieme, kedy príde ďalšia kríza a musíme na ňu byť pripravení.

2. Vyššiu transparentnosť

Transparentnosť je najlacnejšia obrana občana proti premrhaniu jeho daní a odvodov.

3. Rozhodovanie sa na základe objektívnych údajov a analýz

Bez dát nemožno robiť kvalifikované rozhodnutia, ale iba triafať naslepo.

4. Zlepšovanie podnikateľského prostredia

Byrokraciu nespôsobuje hlúposť, ale zlé motivácie. O to ťažšie sa proti nej bojuje.

5. Efektívnu a štíhlu Úniu

Prijímajme iba také opatrenia, ktorých prínosy sú preukázateľne vyššie ako náklady.

6. Voľný obchod s demokratickými krajinami

Medzinárodný obchod je nespochybniteľným motorom ekonomického rastu.

Štúdie

V niektorých témach, ktorým sa dlhodobo venujem, som si analytikmi nechal vypracovať odborné štúdie. Všetky sú k dispozícii na stiahnutie tu.