Efektívna a štíhla Únia

Európska komisia prichádza s niektorými návrhmi, ktoré evidentne odporujú väčšinovému názoru našich občanov. Ak je tento rozpor dôsledkom zlej informovanosti verejnosti, ale návrh je pre občanov prospešný, Komisia bude mať v nás spojenca aj v komunikácii politicky nevďačných opatrení. V niektorých prípadoch je ale rozpor medzi názormi občanov a jej plánmi dôsledkom toho, že Komisia prišla s chybnými opatreniami, že ich nemá založené na objektívnych faktoch a ich kvalitných analýzach. V tých môžete od nás očakávať aj v Európskom parlamente veľa konštruktívnej kritiky.

Návrhy Komisie, ktoré nie sú založené na dobrých dátach, som často kritizoval aj doteraz. V Európskom parlamente som preto neraz hlasoval proti nim alebo som sa hlasovania zdržal, aj keď som bol s takýmto postojom vo výraznej menšine. Veď posúďte sami: zdôvodnenie môjho hlasovania si môžete pozrieť tu.

naklady na dopravu a ubytovanie
naklady na dopravu a ubytovanie

Európska komisia prichádza s niektorými návrhmi, ktoré evidentne odporujú väčšinovému názoru našich občanov. Ak je tento rozpor dôsledkom zlej informovanosti verejnosti, ale návrh je pre občanov prospešný, Komisia bude mať v nás spojenca aj v komunikácii politicky nevďačných opatrení. V niektorých prípadoch je ale rozpor medzi názormi občanov a jej plánmi dôsledkom toho, že Komisia prišla s chybnými opatreniami, že ich nemá založené na objektívnych faktoch a ich kvalitných analýzach. V tých môžete od nás očakávať aj v Európskom parlamente veľa konštruktívnej kritiky.

Návrhy Komisie, ktoré nie sú založené na dobrých dátach, som často kritizoval aj doteraz. V Európskom parlamente som preto neraz hlasoval proti nim alebo som sa hlasovania zdržal, aj keď som bol s takýmto postojom vo výraznej menšine. Veď posúďte sami: zdôvodnenie môjho hlasovania si môžete pozrieť tu.

Čo som k efektívnosti EÚ povedal alebo napísal

Prozápadná orientácia

27. mája 2024
Aj u nás si stále veľa ľudí myslí, že by bolo lepšie byť bližšie pri Rusku než pri Západe. Tak sa pozrime na grafy, aký kvalitný život je v Rusku naozaj.

Na západ alebo na východ

17. mája 2024
Pred 20 rokmi sme urobili jedno z najlepších rozhodnutí v našich dejinách – pridali sme sa k Západu a nie k Rusku. Ukazujú to aj dáta.

Eurofondy s výsledkami

17. mája 2024
Pri nastavovaní pravidiel pre eurofondy sa treba orientovať najmä na dosahovanie hodnoty za peniaze, nie len výdavkové ciele a neporušovanie byrokratických pravidiel.

Nízke dlhy v EÚ aj doma

17. mája 2024
História nám ukazuje, že neudržateľné verejné dlhy vedú k hospodárskym krízam a k drastickému zníženiu životnej úrovne.

Aj v boji proti zmene klímy hlasujem za efektívnosť

18. apríla 2023
Otepľovanie zastavujme vyberaním najefektívnejších postupov. Drahšie alternatívy znamenajú zbytočne vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí.

Keď eurofondy berú všetkým a pomáhajú bohatým

16. apríla 2023
Eurofondy znižujú rozdiely medzi regiónmi, ale prehlbujú nerovnosti v rámci regiónov. Teda odstraňovaním jedného problému vytvárame druhý.

Nástrahy neprimeraných sociálnych dávok

15. marca 2023
Minimálne dávky v hmotnej núdzi stanovené centrálne na úrovni EÚ môžu poškodiť ekonomiku aj ľudí, ktorým sú určené.

Pri obnove budov nezabúdajme na hodnotu za peniaze

14. marca 2023
Európsky parlament (EP) v utorok schválil návrh opatrení, ktoré majú zvýšiť hospodársku účinnosť budov. Obnovujme ale iba tie, kde to je efektívne.

Pomoc Ukrajine je aj investíciou do ochrany demokracie

19. februára 2023
Pomoc Ukrajine nie je len o solidarite. Viac v rozhovore pre Európske noviny.

Prečo by sme nemali zakázať predaj áut so spaľovacími motormi

17. februára 2023
Hoci bojovať proti klimatickej zmene sa dá aj prechodom na elektromobily, tento spôsob je výrazne drahší než iné, ktoré máme k dispozícii.