Najdôležitejšie hlasovania

Nech sa páči, 40 mojich najdôležitejších hlasovaní v Európskom parlamente:

Hlasovanie Môj hlas Dôvod

Verejné financie

Nezvyšovanie rozpočtu nad rámec inflácie
za
link
Zvýšenie daní na financovanie Plánu obnovy
proti
link
Pokračovanie podpory Junckerovho fondu s nízkym dôrazom na jeho efektívnosť
proti
link
Vytvorenie nového fondu: Plán obnovy
proti
link
Schvaľovanie rozpočtu EÚ bez dôrazu na hodnotu za peniaze
zdržal
link

Klimatická zmena

Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi
proti
link
Povinnosť výrazne znížiť spotrebu energie vo všetkých nerezidenčných budovách do roku 2033
proti
link
Zvyšovanie efektívnosti boja proti klimatickej zmene cez systém EÚ na obchodovanie s emisiami
za
link
Zvýšenie cieľa pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov
proti
link
Prísnejšie emisné normy na nové autá
zdržal
link
Sprísnenie cieľa znižovania skleníkových plynov bez analýzy dopadov
proti
link

Internet

Výzva na odstránenie blokovania prístupu k audiovizuálnym službám na základe geografickej polohy
za
link
Akt o digitálnych službách, prenos zodpovednosti za kontrolu obsahu sociálnych sietí na súkromné firmy
proti
link
Akt o digitálnych trhoch, obmedzenie veľkých subjektov bez ohľadu na ich trhovú dominanciu
proti
link
Označenie GDPR za úspešný projekt
zdržal
link
Akt o umelej inteligencii
proti
link

Vonkajšie vzťahy EÚ

Finančná pomoc pre Ukrajinu
za
link
Podpora vstupu kvalifikovanej pracovnej sily do EÚ
za
link
Dočasné uvoľnenie obchodných bariér s Ukrajinou
za
link
Podpora zníženia závislosti od ruských energií
za
link
Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom
za
link

Jednotný trh EÚ

Lepšie využívanie zdravotníckych dát v celej EÚ
za
link
Zrýchlenie bankových platieb v EÚ
za
link
Dotácia 3,3 mld eur do výroby čipov
proti
link
Predĺženie a rozšírenie pravidiel roamingu v EÚ
za
link
Zvýšenie komfortu pri kúpe lístka na vlak
za
link
Zodpovednosť firiem za ich dodávateľský reťazec
proti
link
Zjednotenie nabíjacích konektorov pre mobily
zdržal
link
Dotácie do odvetví vyberaných úradníkmi
proti
link

Poľnohospodárstvo

Postoj k stratégii Farm to fork na zníženie dopadu výroby potravín na životné prostredie
proti
link
Pokračovanie financovania poľnohospodárstva bez ohľadu na efektívnosť
proti
link
Zníženie byrokratickej záťaže pre časť geneticky upravených plodín
za
link

Energetika

Označenie jadra za čistý (resp. udržateľný) zdroj energie
za
link

Sociálna EÚ

Uľahčenie pohybu ľudí v EÚ pomocou Covid pasov
za
link
Zníženie byrokracie pri cezhraničnom uznávaní rodičovstva
za
link
Zavedenie administratívnych požiadaviek, ktoré má zvýšiť transparentnosť platov vo firmách
zdržal
link
Pravidlá na stanovenie minimálnej mzdy
proti
link

Právny štát

Posilnenie nezávislosti verejnoprávnych médií
za
link
Výzva slovenskej vláde, aby prehodnotila rušenie Špeciálnej prokuratúry
za
link
Výzva na zmeny základných zmlúv s cieľom neodôvodnenej centralizácie
proti
link