Výsledky mojej práce v Európskom parlamente

Dosiahnuté výsledky

10 najvýznamnejších výsledkov, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť ako poslancovi Európskeho parlamentu:

410873266_788762869727477_8008933706672456960_n

Najdôležitejšie hlasovania

Medzi najdôležitejšie z mojich takmer 40 000 hlasovaní v Európskom parlamente radím:

Označenie jadra za čistý (resp. udržateľný) zdroj energie

Parlament odsúhlasil označenie jadra za čistý zdroj energie. Tým sa uľahčilo využívanie jadra, bez ktorého by sa boj proti klimatickej zmene podaril len veľmi ťažko. Podľa hlavnej svetovej vedeckej autority pre oblasť klimatickej zmeny IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) bude pritom na dosiahnutie cieľa udržať globálne oteplenie pod 1,5 °C potrebné strojnásobenie svetového objemu energie vyrobenej z jadra do roku 2050 oproti roku 2020. Hlasoval som v prospech jadrovej energie počas 5-ročného mandátu v EP najviac zo všetkých slovenských strán.

Jadrová energia je najčistejšia, takmer najbezpečnejšia, bezpečnejšia než veterná, aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime a pravdepodobne najlacnejšia.

Zrýchlenie bankových platieb

Nariadenie zavádza povinnosť pre všetky platobné inštitúcie (banky) umožniť všetkým svojim klientom realizovať okamžité platby na účet vedený v ľubovoľnej inej banke v EÚ. Ide o príklad regulácie, ktorá prinesie úžitok pre spotrebiteľov. Opatrenie prispeje tiež k efektívnejšiemu fungovaniu na jednotnom trhu, vďaka prehĺbeniu konkurencie na trhu s platbami. Hlasoval som za.

Dotovanie výroby čipov

Dotovanie výroby čipov má urobiť EÚ odolnejšou. Takýto typ priemyselnej politiky nebol historicky efektívny, obávame sa, že neprinesie výsledky ani teraz. Ak by sme to s odolnosťou Únie mysleli úprimne, merali by sme, čo ľuďom dotácie 3,3 miliardy eur na výrobu čipov prinesú. Návrh ale meria úspech fondu takými ukazovateľmi, ako je počet obdarených firiem. Môže sa tak stať, že projekt bude úspešný aj keď odolnosť sa nezvýši. Hlasoval som proti.

Návrh okrem iného reagoval aj na nedostatok čipov na trhu. Skôr ako mohla mať táto iniciatíva reálny dopad sa ukázalo, že čipov je na trhu znova dostatok.

Návrh na uvoľnenie pol miliardy eur na projekt budovania udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti

Predkladatelia v nelegislatívnej správe navrhovali uvoľniť pol miliardy na projekt, ktorého cieľ je takýto: “Nový Európsky Bauhaus je iniciatíva, ktorá nás vyzýva, aby sme si spoločne predstavili a budovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť, ktorá bude krásna na pohľad, pre dušu aj ducha.” Bez merateľných ukazovateľov. Naplnenie uvedeného cieľa sa bude ozaj ťažko manažovať, keď nevieme ustrážiť efektívnosť ani pri dotovaní poľnohospodárstva či kohézii. Hlasoval som proti.

Rozpočet EÚ

Parlament v decembri 2020 schválil dlhodobý rozpočet EÚ. Ja som ho nepodporil. V dlhodobom rozpočte chýbal dostatočný dôraz na efektívnosť ako základná podmienka čerpania európskych prostriedkov. 

Vo februári 2024 došlo k revízii dlhodobého rozpočtu. Hlasoval som za. Revízia rozpočet zvýšila o menej ako o infláciu. Považujeme to za správne, lebo aj EÚ musí konsolidovať. Taktiež oceňujeme, že na dôležité priority sa nenašli peniaze iba zvyšovaním príjmov, teda zaťažením daňových poplatníkov, ale najmä v programoch, ktoré sú neefektívne.

Zjednodušenie cezhraničného uznávania rodičovstva

EP odhlasoval nariadenie, ktoré vytvára európske osvedčenie o rodičovstve, uznávané v celej EÚ. Hlasoval som za. Podľa posúdenia vplyvu tento návrh povedie k výraznému zníženiu nákladov na uznávanie rodičovstva a k zníženiu nerovnosti v spoločnosti, nakoľko problémy s cezhraničným uznávaním rodičovstva sa týkajú spravidla dúhových rodín.

Zákaz spaľovacích motorov

Hlasoval som proti, keďže zákaz spaľovacích motorov prispieva k znižovaniu skleníkových plynov extrémne draho v porovnaní s inými riešeniami. Teda znižuje šance na úspešný boj proti klimatickej zmene. Ekonomicky, sociálne aj politicky. 

Zámer revidovať zákaz spaľovacích motorov komunikuje aj najväčšia frakcia EPP.

Odporúčanie EP na zrušenie práva veta na Rade

Návrh prešiel veľmi tesnou väčšinou. Hlasoval som proti. Parlament týmto nelegislatívnym materiálom požaduje zmenu zmlúv, po ktorej by Bruselu pribudli právomoci v deviatich nových oblastiach, ktoré dnes spravujú členské štáty, pričom by sa zároveň prešlo na väčšinové hlasovanie vo vyše 30tich oblastiach hlasovania, pri ktorých je dnes potrebný súhlas vlád členských krajín. Reakcia na pandémiu aj vojnu na Ukrajine ukazujú, že EÚ je schopná vykonávať a efektívne realizovať zásadné politiky aj v rámci platnej zmluvy.

Pokračovanie uvoľneného obchodu s Ukrajinou

Som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou. Je výhodný pre Ukrajinu, Európsku úniu, aj Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Hlasoval som za.

Vybrané štatistiky

Odpočet mojej práce v Európskom parlamente od 1.7.2019 do 15.5.2024

písomne vysvetlených zdôvodnení hlasovania
trophy-small

1. zo 705 poslancov EP

priemer europoslancov SR: 699
priemer všetkých: 171

správ v úlohe spravodajcu alebo tieňového spravodajcu

priemer europoslancov SR: 9
priemer všetkých: 12

položených otázok na písomné zodpovedanie

priemer europoslancov SR: 48
priemer všetkých: 54

%
účasť na plenárnych hlasovaniach
trophy-bronze-small

3. zo 705 poslancov EP

priemer europoslancov SR: 91%
priemer všetkých: 91%

Výsledky mojej práce v slovenskej politike

NR SR

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

júl 2014 - jún 2019

návrhov zákonov
pozmeňujúcich návrhov
vystúpení v NR SR
%
účasť na hlasovaniach
MS SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

jún 2010 - február 2012

Počas 18 mesiacov v pozícii ministra som zrealizoval 18 konkrétnych dôležitých krokov. Napríklad:

  • Zaviedol som zverejňovanie mnohých dôležitých údajov a štatistík
  • Spustil som viaceré portály užitočné pre žiakov, ich rodičov a záujemcov o štúdium
  • Pripravil som viacero reforiem, na ktorých základe stavali aj ďalší ministri