Médiá

Jadro – udržateľný zdroj energie

17. mája 2024
Jadrová energia je najčistejšia. Je aj takmer najbezpečnejšia, bezpečnejšia než veterná, a to aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime. Pravdepodobne je aj najlacnejšia.

Na západ alebo na východ

17. mája 2024
Pred 20 rokmi sme urobili jedno z najlepších rozhodnutí v našich dejinách – pridali sme sa k Západu a nie k Rusku. Ukazujú to aj dáta.

Eurofondy s výsledkami

17. mája 2024
Pri nastavovaní pravidiel pre eurofondy sa treba orientovať najmä na dosahovanie hodnoty za peniaze, nie len výdavkové ciele a neporušovanie byrokratických pravidiel.

Ako zvýšiť transparentnosť EÚ

17. mája 2024
Transparentnosť verejnej správy (vrátane tej európskej) je základným predpokladom jej efektívneho fungovania. Je to najlacnejšia obrana občana proti prehajdákaniu jeho daní a odvodov.

Nízke dlhy v EÚ aj doma

17. mája 2024
História nám ukazuje, že neudržateľné verejné dlhy vedú k hospodárskym krízam a k drastickému zníženiu životnej úrovne.

Hospodársky rast 3: Ako dobiehať EÚ

21. augusta 2023
Šesť princípov a desať príkladov riešení, ktoré prináša volebný program SASKY na zrýchlenie hospodárskeho rastu.

Hospodársky rast 2: Slabá ekonomika = slabá kvalita života na Slovensku

25. júla 2023
Cieľom tohto blogu je ukázať pomocou ôsmich grafov, že pomalší rast slovenskej ekonomiky išiel aj u nás ruka v ruke so slabšími výsledkami v rôznych dôležitých oblastiach kvality života.

Hospodársky rast 1: Väčšina strán ho neponúka, prečo je to problém

16. júla 2023
Cieľom tohto textu je ukázať pomocou deviatich grafov, že hospodársky rast je univerzálnym kľúčom k zlepšeniu takmer vo všetkých oblastiach.

Aj v boji proti zmene klímy hlasujem za efektívnosť

18. apríla 2023
Otepľovanie zastavujme vyberaním najefektívnejších postupov. Drahšie alternatívy znamenajú zbytočne vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí.

Keď eurofondy berú všetkým a pomáhajú bohatým

16. apríla 2023
Eurofondy znižujú rozdiely medzi regiónmi, ale prehlbujú nerovnosti v rámci regiónov. Teda odstraňovaním jedného problému vytvárame druhý.

Zbytočná byrokracia diskrimináciu žien neodstráni, ale zníži platy všetkým

14. apríla 2023
Nedávno schválený nárh Európskeho parlamentu na boj proti rodovej diskriminácii v zamestnaní zrejme nepovedie k želanému výsledku.

Nástrahy neprimeraných sociálnych dávok

15. marca 2023
Minimálne dávky v hmotnej núdzi stanovené centrálne na úrovni EÚ môžu poškodiť ekonomiku aj ľudí, ktorým sú určené.