Médiá

Aj v boji proti zmene klímy hlasujem za efektívnosť

18. apríla 2023
Otepľovanie zastavujme vyberaním najefektívnejších postupov. Drahšie alternatívy znamenajú zbytočne vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí.

Nástrahy neprimeraných sociálnych dávok

15. marca 2023
Minimálne dávky v hmotnej núdzi stanovené centrálne na úrovni EÚ môžu poškodiť ekonomiku aj ľudí, ktorým sú určené.

Pri obnove budov nezabúdajme na hodnotu za peniaze

14. marca 2023
Európsky parlament (EP) v utorok schválil návrh opatrení, ktoré majú zvýšiť hospodársku účinnosť budov. Obnovujme ale iba tie, kde to je efektívne.

Pomoc Ukrajine je aj investíciou do ochrany demokracie

19. februára 2023
Pomoc Ukrajine nie je len o solidarite. Viac v rozhovore pre Európske noviny.

Presúvajme peniaze do projektov, kde sa využijú efektívnejšie

15. februára 2023
Európsky parlament sa s Radou zhodol na presune peňazí na zabezpečenie energií do regiónov, ktoré neohrozujú svetový mier.

Podporujem výzvu proti účasti Ruska a Bieloruska na OH 2024 v Paríži

3. februára 2023
Slovensko podporuje Ukrajinu od prvého dňa ruskej agresie a malo by sa jasne postaviť na jej stranu aj vo svete medzinárodného športu.

V roku 2023 očakávam aj diskusie o zmenách Paktu stability a rastu

26. decembra 2022
V roku 2023 nás čakajú ekonomicky ťažké časy, s čím súvisia veľké výzvy v kľúčových oblastiach – bezpečnosť, klimatická zmena, hospodársky rast.

Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

4. decembra 2022
Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.

Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

24. novembra 2022
Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Rodovú rovnosť by sme mali zvyšovať odstraňovaním bariér, nie stanovením výsledkov

23. novembra 2022
Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorá má zabezpečiť väčší podiel menej zastúpeného pohlavia.

Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

18. novembra 2022
Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ

Je škoda, že Nemecko sa rozhoduje zatvárať jadrové elektrárne

16. októbra 2022
Je to škoda pre celú Európsku úniu, keďže energia z jadra je efektívna – bezpečná, čistá a lacná.