Médiá (stránka 3)

Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

4. decembra 2022
Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.

Kritika pojmu „reálna ekonomika“

2. decembra 2022
Finančný sektor je rovnako „reálny“, ako zvyšok ekonomiky. Takéto rozdelenie však u ľudí vyvoláva viacero problémov a nie je vhodné. Som rád, že šéfka ECB so mnou súhlasila.

Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

24. novembra 2022
Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Rodovú rovnosť by sme mali zvyšovať odstraňovaním bariér, nie stanovením výsledkov

23. novembra 2022
Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorá má zabezpečiť väčší podiel menej zastúpeného pohlavia.

Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

18. novembra 2022
Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ

Liberalizácia obchodu v službách

16. novembra 2022
Hlasoval som za za liberalizáciu obchodu v službách 67 krajín (vrátane EÚ, USA a Číny), ktoré tvoria 90 % svetového obchodu so službami.

Hlasoval som za vstup Chorvátska do Schengenu

12. novembra 2022
Som presvedčený, že spoločná ochrana vonkajších hraníc EÚ prispieva k efektívnejšej ochrane hraníc členských štátov.

O slivovici a elektromobiloch

3. novembra 2022
Na slivovicu sa vyberá spotrebná daň. Predražujeme tak negatívne externality. Tie vznikli, lebo kúpa alkoholu nie je len vecou medzi predajcom a zákazníkom. Podobne, ako so slivovicou (alkoholom), je to podľa mňa aj s emisiami skleníkových plynov.

Inštitúcie Európskej únie používajú veľmi zložitý a nezrozumiteľný jazyk

25. októbra 2022
Z čerstvej vedeckej štúdie vyplýva, že Európska komisia „má extrémne technokratický štýl komunikácie“ a „používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť“.

Nabíjačky pre elektromobily každých 60 km

23. októbra 2022
Európsky parlament tento týždeň odhlasoval povinnosť, aby boli elektrické nabíjacie stanice pre automobily k dispozícii aspoň každých 60 km pozdĺž všetkých diaľnic a rýchlostných ciest najneskôr do konca roku 2025. Hlasoval som proti.

Zuzana Čaputová v Európskom parlamente

19. októbra 2022
Po vystúpení sa prezidentka stretla aj so Slovákmi pracujúcimi v EP, a tak sme mali príležitosť porozprávať sa napríklad aj vplyve hospodárskeho rastu na náladu v spoločnosti.

Je škoda, že Nemecko sa rozhoduje zatvárať jadrové elektrárne

16. októbra 2022
Je to škoda pre celú Európsku úniu, keďže energia z jadra je efektívna – bezpečná, čistá a lacná.