Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.