Inštitúcie Európskej únie používajú veľmi zložitý a nezrozumiteľný jazyk

Z čerstvej vedeckej štúdie vyplýva, že Európska komisia „má extrémne technokratický štýl komunikácie“ a „používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť“.