Ako zvýšiť transparentnosť EÚ

Ďalšia zo série štúdií, ktorú pre mňa pripravili slovenskí odborníci. Tentokrát o tom, kde by sa EÚ mohla zlepšiť v transparentnosti. V mnohom si môže brať príklad z členských krajín. Napríklad aj zo Slovenska.

Ďalšia zo série štúdií, ktorú pre mňa pripravili slovenskí odborníci.

Tentokrát o tom, kde by sa EÚ mohla zlepšiť v transparentnosti. V mnohom si môže brať príklad z členských krajín. Napríklad aj zo Slovenska.

Vyberám z nej niektoré odporúčania.

EÚ by napríklad mala:

  • Povinne zverejňovať zmluvy v plnom znení. EÚ napríklad v plnom znení nezverejnila zmluvy o obstarávaní vakcín.
  • Nezverejňovanie životopisov (ochranu osobných údajov kandidátov) podrobiť testu verejného záujmu. V EÚ sa často životopisy kandidátov na šéfov európskych inštitúcií kvôli ochrane osobných údajov nezverejňujú. EÚ by mala takéto nezverejňovanie (teda v každom jednom prípade) podrobiť testu, či v týchto prípadoch nie je verejný záujem ochrane súkromia nadradený.
  • Sprístupňovať dokumenty svojich inštitúcií aj pre občanov tretích krajín. EÚ sa usiluje byť príkladom vo fungovaní demokracie a inštitúcií pre tretie krajiny, avšak dokumenty (ktoré by mohli byť pre nich inšpiráciou) si občania tretích krajín z EÚ vyžiadať nemôžu.

Štúdia je dostupná tu