Chránim Slovensko pred plytvaním a byrokraciou

Eugen Jurzyca

poslanec Európskeho parlamentu

Ako som hlasoval a prečo →

Novinky

3 dekády po vzniku SR: Slovensku chýbajú Slováci

1. januára 2023
Krátky pohľad na tri úplne rôzne dekády, z ktorých iba jednu možno považovať za ekonomicky úspešnú. V zvyšných bohatla úzka skupina mocných na úkor spoločnosti.

Najlepšie opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na cestách

23. decembra 2022
Na Slovensku máme dlhodobo veľký problém s alkoholom na cestách a rýchlou jazdou. Preto sme sa pozreli na najlepšie postupy zo zahraničia, ako znižovať počet takýchto nehôd.

Kritika pojmu „reálna ekonomika“

2. decembra 2022
Finančný sektor je rovnako „reálny“, ako zvyšok ekonomiky. Takéto rozdelenie však u ľudí vyvoláva viacero problémov a nie je vhodné. Som rád, že šéfka ECB so mnou súhlasila.

Liberalizácia obchodu v službách

16. novembra 2022
Hlasoval som za za liberalizáciu obchodu v službách 67 krajín (vrátane EÚ, USA a Číny), ktoré tvoria 90 % svetového obchodu so službami.

Hlasoval som za vstup Chorvátska do Schengenu

12. novembra 2022
Som presvedčený, že spoločná ochrana vonkajších hraníc EÚ prispieva k efektívnejšej ochrane hraníc členských štátov.

Čo dlhodobo presadzujem

Mediálne výstupy

V roku 2023 očakávam aj diskusie o zmenách Paktu stability a rastu

26. decembra 2022
V roku 2023 nás čakajú ekonomicky ťažké časy, s čím súvisia veľké výzvy v kľúčových oblastiach – bezpečnosť, klimatická zmena, hospodársky rast.

Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

4. decembra 2022
Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.

Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

24. novembra 2022
Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Rodovú rovnosť by sme mali zvyšovať odstraňovaním bariér, nie stanovením výsledkov

23. novembra 2022
Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorá má zabezpečiť väčší podiel menej zastúpeného pohlavia.

Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

18. novembra 2022
Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ