Inštitúcie Európskej únie používajú veľmi zložitý a nezrozumiteľný jazyk

Z čerstvej vedeckej štúdie vyplýva, že Európska komisia „má extrémne technokratický štýl komunikácie“ a „používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť“.

O tom, že inštitúcie Európskej únie používajú veľmi zložitý a nezrozumiteľný jazyk, som už písal. Podľa mňa to zhoršuje aj kvalitu spravovania EÚ. Dúfam, že k náprave prispeje aj čerstvá vedecká štúdia „Clear messages to the European public?“, ktorá vyšla v karentovanom časopise Journal of European Integration.

Vyplýva z nej, že Európska komisia „má extrémne technokratický štýl komunikácie“ a „používa zložitý jazyk, odborný žargón a štýl, ktorý zahmlieva politickú činnosť“. Na grafoch je vidno, že tlačové výstupy Komisie sú nezrozumiteľnejšie než výstupy britskej či írskej vlády (porovnávali sa výstupy v angličtine) a nezrozumiteľnejšie než články v mienkotvorných aj bulvárnych médiách. Tlačové správy Komisie dokonca používajú „známe slová“ menej než abstrakty vedeckých štúdií.