Nabíjačky pre elektromobily každých 60 km

Európsky parlament tento týždeň odhlasoval povinnosť, aby boli elektrické nabíjacie stanice pre automobily k dispozícii aspoň každých 60 km pozdĺž všetkých diaľnic a rýchlostných ciest najneskôr do konca roku 2025. Hlasoval som proti.

Európsky parlament tento týždeň odhlasoval povinnosť, aby boli elektrické nabíjacie stanice pre automobily k dispozícii aspoň každých 60 km pozdĺž všetkých diaľnic a rýchlostných ciest najneskôr do konca roku 2025. Predkladatelia pritom nepreukázali, že na trhu je previs dopytu po kapacitách elektrických nabíjacích staníc nad ponukou a už vôbec nie, že súkromný sektor je natoľko paralyzovaný, že by nedokázal z vlastnej iniciatívy vybudovať stojany na nabíjanie tam, kde je po nich dopyt.

Hlasoval som proti, lebo to považujem za zlú cestu boja proti emisiám skleníkových plynov. Ak ňou pôjdeme ďalej, budeme centrálne nariaďovať napríklad aj hustotu výrobcov elektrických nabíjacích staníc a komponentov do nich.

Oveľa lepším riešením by podľa mňa bolo, keby štát predražil negatívne externality (emisie skleníkových plynov) a trh by zabezpečil zvyšok (výrobu a nákup áut na alternatívne pohony, ich nabíjanie, výrobu toho nabíjania…). Trh (teda vlastne občania) by lepšie rozhodol o tom, či sú elektromobily efektívnejším nástrojom boja proti emisiám skleníkových plynov než práca z domu, bicykle, kolobežky či napríklad pružnejšie sťahovanie sa za prácou. A teda aj o tom, kde sú nabíjacie stanice potrebné každých 20 km a kde stačia každých 200.

Po ceste z EP v Štrasburgu sme si s mojím asistentom urobili zopár fotografií parkovacích miest s elektrickým nabíjaním. Nevyzeralo to tak, že bariérou ďalšieho rozvoja elektromobility je ich nedostatok. Samozrejme, reprezentatívny prieskum to nebol.