Zuzana Čaputová v Európskom parlamente

Po vystúpení sa prezidentka stretla aj so Slovákmi pracujúcimi v EP, a tak sme mali príležitosť porozprávať sa napríklad aj vplyve hospodárskeho rastu na náladu v spoločnosti.

Veľmi dobrý prejav Zuzany Čaputovej dnes v Európskom parlamente a dobrá reprezentácia Slovenska.

Po vystúpení sa prezidentka stretla aj so Slovákmi pracujúcimi v EP, a tak sme mali príležitosť porozprávať sa napríklad aj o tom, že hospodársky rast má pozitívne vplyvy na morálku spoločnosti a naopak, hospodársky prepad zvyšuje nenávisť medzi ľuďmi, rasizmus, netolerantnosť (viď Benjamin Friedman: The Moral Consequences of Economic Growth).