Je škoda, že Nemecko sa rozhoduje zatvárať jadrové elektrárne

Je to škoda pre celú Európsku úniu, keďže energia z jadra je efektívna – bezpečná, čistá a lacná.