Čierna bude čierna aj keď uzákoníme, že je biela

Čierna bude čierna aj keď uzákoníme, že je biela a deficit bude deficit, aj keď doň nebudeme rátať niektoré výdavky.