Korupčný škandál Quatargate: opatrenia, ktoré potrebujeme prijať

Už roky ako europoslanec presadzujem stransparentnenie procesov v EP, ktoré by pomohlo riziko korupcie znížiť.

Dnes sme v Európskom parlamente (EP) zbavili imunity dvoch europoslancov. Existujú totiž voči nim vážne podozrenia z korupčného konania súvisiaceho s údajnými pokusmi Kataru a Maroka ovplyvňovať rozhodnutia v EP. Spolu s bývalou podpredsedníčkou EP tak ide už o troch aktívnych europoslancov z frakcie Socialistov, u ktorých existujú takéto vážne korupčné podozrenia.

Už roky ako europoslanec presadzujem stransparentnenie procesov v EP, ktoré by pomohlo riziko korupcie znížiť:

  1. Transparentné hlasovania v EP

V europarlamente väčšina hlasovaní prebieha ručne, a teda bez záznamu. Občania tak nemajú nástroj, ako by mohli skontrolovať, ako hlasoval ich europoslanec a či sa nespreneveril svojim sľubom. Som za to, aby boli všetky verejné vecné (neprocedurálne) hlasovania zaznamenané elektronicky podľa mien. Ako je to napríklad na Slovensku, kde sa dá ľahko pozrieť, ako hlasoval každý poslanec Národnej rady SR.

  1. Jednoduché vyhľadávanie výsledkov hlasovaní

Hoci je v EP zaznamenaných hlasovaní podľa mien len obmedzené množstvo, ich výsledky nie sú na parlamentnej stránke zobrazené prehľadne. Sú uverejňované až niekoľko hodín po hlasovaní a nedá sa v nich dobre vyhľadávať. Občan či novinár potom len veľmi ťažko môže skontrolovať túto dôležitú aktivitu europoslanca. Považujem preto za užitočné, aby sa dali hlasovania EP vyhľadávať podľa hlasujúcich europoslancov, predkladateľov alebo témy hlasovania. Opäť je dobrým príkladom NR SR, ktorá výsledky hlasovania uverejňuje takmer okamžite, prehľadnejšie a umožňuje vyhľadávanie v hlasovaniach.

Za problém považujem aj to, že sa materiály EÚ pozmeňujú na rokovaniach, ktoré sú neverejné. Ak sa stráca prehľad o tvorbe materiálov EÚ, ťažšie sa odhalí, kto presadzoval jednotlivé zmeny. Rokovania o návrhoch by mali byť preto verejné. Napríklad tak, ako v NR SR.