Zbytočná byrokracia diskrimináciu žien neodstráni, ale zníži platy všetkým

Nedávno schválený nárh Európskeho parlamentu na boj proti rodovej diskriminácii v zamestnaní zrejme nepovedie k želanému výsledku.

Európsky parlament nedávno schválil návrh na boj proti rodovej diskriminácii v zamestnaní. Tento návrh je postavený na byrokraticky a metodicky náročnom porovnávaní “hodnoty práce” zamestnancov v de facto všetkých firmách EÚ.

Považujem to za drahé riešenie, ktoré zrejme nepovedie k želanému výsledku, ale cez zvýšené náklady skôr k poklesu priemerných miezd. Hlasovania som sa preto zdržal.

Za efektívnejšie považujem riešenia odstraňujúce bariéry, ktoré dnes k diskriminácii vedú. Napríklad zvýšenie dostupnosti materských škôl. Keďže náklady spojené s rodičovstvom znášajú stále najmä ženy.

Vylievajme z trhovej ekonomiky diskriminácie, nevylievajme s nimi aj samotný trh.