Nástrahy neprimeraných sociálnych dávok

Minimálne dávky v hmotnej núdzi stanovené centrálne na úrovni EÚ môžu poškodiť ekonomiku aj ľudí, ktorým sú určené.

Európsky parlament vyzval, aby smernica EÚ o primeranom minimálnom príjme bola účinná v členských krajinách EÚ a viedla k zníženiu počtu chudobných ľudí o 15 miliónov osôb. 

Tak ako minimálne dôchodky, minimálne mzdy, tak aj dávky v hmotnej núdzi by sme mali nastaviť obozretne. Ak sú nastavené neprimerane, môžu poškodiť ekonomiku aj ľudí, ktorým sú určené. Podľa štúdie IMF môžu napríklad vysoké dávky v hmotnej núdzi viesť k silnému odrádzaniu od prácie (IMF, Guaranteed Minimum Income Schemes in Europe: Landscape and Design, 2021).

Nemali by sme preto minimálne dávky nastavovať centrálne na úrovni EÚ, lebo to zvyšuje riziko, že v niektorých štátoch nebudú nastavené primerane.

https://www.trend.sk/spravy/slovenski-europoslanci-upozornili-neucinne-schemy-minimalneho-prijmu-eu