Keď eurofondy berú všetkým a pomáhajú bohatým

Eurofondy znižujú rozdiely medzi regiónmi, ale prehlbujú nerovnosti v rámci regiónov. Teda odstraňovaním jedného problému vytvárame druhý.

Nová štúdia uvádza, že hoci sa Kohéznej politike EÚ darí znižovať socioekonomické rozdiely medzi európskymi regiónmi, čo je jej hlavným cieľom, prehlbuje nerovnosti v rámci jednotlivých regiónov. Prospieva totiž oveľa viac bohatým, ako chudobným.

Teda odstraňovaním jedného problému vytvárame druhý. Radšej by sme si preto mali podľa mňa stanoviť také ciele a riešenia, ktoré sú výhodné pre celú spoločnosť. Nie také, ktoré presunú problém z jedného miesta na druhé. Takisto, ak sa ukáže, že prerozdeľovať efektívne nevieme, radšej ľuďom znížme dane.

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/eurofondy-pomahaju-bohatym-ludom-viac-ako-chudobnym/