Aj v boji proti zmene klímy hlasujem za efektívnosť

Otepľovanie zastavujme vyberaním najefektívnejších postupov. Drahšie alternatívy znamenajú zbytočne vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí.

Aby sme zastavili otepľovanie s čo najmenšími negatívnymi dopadmi na životnú úroveň ľudí, musíme vyberať najefektívnejšie postupy. Podľa štúdie OECD, ktorá hodnotila efektívnosť rôznych metód znižovania emisií skleníkových plynov vychádzajú ako najefektívnejšie riešenia založené na trhových mechanizmoch. Takým je napríklad systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS). Alternatívou k takýmto efektívnym riešeniam je len odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami. To by znamenalo zbytočne vyššie dane a vyššie negatívne dopady na životnú úroveň ľudí.

https://hnonline.sk/finweb/zahranicna-ekonomika/96078322-prisnejsia-zelena-politika-bruselu-priemysel-letecka-a-namorna-doprava-si-priplatia