Liberalizácia obchodu v službách

Hlasoval som za za liberalizáciu obchodu v službách 67 krajín (vrátane EÚ, USA a Číny), ktoré tvoria 90 % svetového obchodu so službami.

Teší ma, že som na minulotýždňovej schôdzi EP mohol spolu so 502 europoslancami zahlasovať za liberalizáciu obchodu v službách 67 krajín (vrátane EÚ, USA a Číny), ktoré tvoria 90 % svetového obchodu so službami.

Išlo o dohodu, ktorou sa pravidlá pre vstup firiem z týchto krajín na trhy zmluvných štátov digitalizujú, debyrokratizujú a stransparentnňujú.

Podľa tejto dohody je žiadosť o vstup firmy z jedného štátu na trh druhého štátu možné podať elektronicky a štáty by nemali od firiem vyžadovať, aby sa obracali na viac ako jeden štátny orgán.

Podľa štúdie WTO a OECD táto dohoda prinesie zmluvným štátom (teda občanom) úsporu nákladov vo výške 150 miliárd USD ročne.