Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ

Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ. 

Nech sa páči, moje vyjadrenie pre Hospodárske noviny k tomuto návrhu:

“Som proti zásahom zo strany domácich alebo zahraničných firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu Európskej únie a narušiť v Únii hospodársku súťaž. Tento návrh však podľa môjho názoru opäť neobsahuje dostatočne transparentné kritériá, na základe ktorých budú firmy z tretích krajín penalizované či vylučované z verejných obstarávaní.”

https://hnonline.sk/hn-nativ/96051616-europsky-parlament-chce-chranit-europskych-producentov-obmedzi-zahranicne-dotacie