Rodovú rovnosť by sme mali zvyšovať odstraňovaním bariér, nie stanovením výsledkov

Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorá má zabezpečiť väčší podiel menej zastúpeného pohlavia.

Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností. Hlavným cieľom smernice je zaviesť transparentné postupy prijímania zamestnancov, čím sa má zabezpečiť, že do konca júna 2026 bude najmenej 40 percent nevýkonných riadiacich pozícií alebo 33 percent všetkých riadiacich pozícií obsadených menej zastúpeným pohlavím.

Moje vyjadrenie pre Postoj:

“Stanovenie kvót pre súkromné firmy však nie je odbúranie bariér, ale stanovenie výsledkov. Je to podobné, ako keby sme problém, že ženy zarábajú menej, navrhli odstrániť tabuľkami pre jednotlivé zamestnania. Skutočné riešenie vychádza z odbúrania bariér, napríklad z uľahčenia súbehu práce so starostlivosťou o deti.”

https://www.postoj.sk/119025/ako-zenu-ma-uraza-ze-by-som-sa-mala-dostat-na-niektore-pozicie-iba-vdaka-kvotam