Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Európsky parlament v nelegislatívnom uznesení uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Týmto uznesením žiada EÚ o vytvorenie právneho rámca na označenie štátov podporujúcich terorizmus, na základe ktorého by sa prijali dôležité reštriktívne opatrenia voči týmto krajinám.
Moje vyjadrenie pre Európske noviny:

„Vzhľadom na to, že Rusko uskutočňuje deportácie a útoky na civilistov, rezidenčné štvrte a infraštruktúru, tak si myslím, že je to správny návrh.”