Médiá (stránka 2)

Korupčný škandál Quatargate: opatrenia, ktoré potrebujeme prijať

2. februára 2023
Už roky ako europoslanec presadzujem stransparentnenie procesov v EP, ktoré by pomohlo riziko korupcie znížiť.

Potrebujeme 20 miliónov ITčkárov v roku 2030?

18. januára 2023
Európska únia by nemala rozhodovať o budúcom počte zamestnancov v jednotlivých odvetviach.

30. výročie jednotného trhu

17. januára 2023
Jednotný trh pomáha udržať mier, zlepšuje vzťahy medzi krajinami, zvyšuje slobodu a toleranciu, chráni právo a demokraciu.

Jan Palach – symbol boja za slobodu a demokraciu

16. januára 2023
Dnes si pripomíname 54. výročie upálenia Jana Palacha, ktorý týmto spôsobom protestoval proti okupácii Československa armádou Sovietskeho zväzu.

3 dekády po vzniku SR: Slovensku chýbajú Slováci

1. januára 2023
Krátky pohľad na tri úplne rôzne dekády, z ktorých iba jednu možno považovať za ekonomicky úspešnú. V zvyšných bohatla úzka skupina mocných na úkor spoločnosti.

V roku 2023 očakávam aj diskusie o zmenách Paktu stability a rastu

26. decembra 2022
V roku 2023 nás čakajú ekonomicky ťažké časy, s čím súvisia veľké výzvy v kľúčových oblastiach – bezpečnosť, klimatická zmena, hospodársky rast.

Najlepšie opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na cestách

23. decembra 2022
Na Slovensku máme dlhodobo veľký problém s alkoholom na cestách a rýchlou jazdou. Preto sme sa pozreli na najlepšie postupy zo zahraničia, ako znižovať počet takýchto nehôd.

Kritickú infraštruktúru v EÚ treba chrániť efektívne

4. decembra 2022
Európsky parlament koncom novembra prijal smernicu, ktorej deklarovaným cieľom je zvýšiť odolnosť voči narušeniu prevádzky kritických subjektov.

Kritika pojmu „reálna ekonomika“

2. decembra 2022
Finančný sektor je rovnako „reálny“, ako zvyšok ekonomiky. Takéto rozdelenie však u ľudí vyvoláva viacero problémov a nie je vhodné. Som rád, že šéfka ECB so mnou súhlasila.

Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

24. novembra 2022
Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Rodovú rovnosť by sme mali zvyšovať odstraňovaním bariér, nie stanovením výsledkov

23. novembra 2022
Európsky parlament odobril smernicu o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorá má zabezpečiť väčší podiel menej zastúpeného pohlavia.

Som proti zásahom zo strany firiem či vlád, ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ

18. novembra 2022
Európsky parlament schválil nariadenie, ktorého cieľom je obmedziť zahraničné investície v EÚ, ktoré by kvôli dotáciám svojich štátov mohli poškodiť hospodársku súťaž v EÚ