Jan Palach – symbol boja za slobodu a demokraciu

Dnes si pripomíname 54. výročie upálenia Jana Palacha, ktorý týmto spôsobom protestoval proti okupácii Československa armádou Sovietskeho zväzu.