30. výročie jednotného trhu

Jednotný trh pomáha udržať mier, zlepšuje vzťahy medzi krajinami, zvyšuje slobodu a toleranciu, chráni právo a demokraciu.

Vďaka jednotnému trhu sa v EÚ zvýšil ekonomický rast.

Vplyv jednotného trhu na život ľudí však ďaleko presahuje hranice ekonomiky. Jednotný trh pomáha udržať mier, zlepšuje vzťahy medzi krajinami, zvyšuje slobodu a toleranciu, chráni právo a demokraciu.

Ak by sme dobudovali jednotný trh, tak by sme mnohé problémy vyriešili oveľa ľahšie. Dobudovanie jednotného trhu by každoročne zvýšilo HDP Slovenska o 3,5 až 5,7 mld. eur, čo je zhruba toľko, koľko SR dáva z verejných výdavkov na celé vzdelávanie a je to takmer toľko, koľko dávame z verejných financií na celé zdravotníctvo.

Nezabudnime, že za úspechom bol, a teda v budúcnosti zrejme aj môže byť, najmä spoločný trh. Nie spoločná centrálne plánovaná ekonomika.