Presúvajme peniaze do projektov, kde sa využijú efektívnejšie

Európsky parlament sa s Radou zhodol na presune peňazí na zabezpečenie energií do regiónov, ktoré neohrozujú svetový mier.

K zahrnutiu opatrení na zníženie dovozu energií z Ruska (REPowerEU) do plánov obnovy som poskytol nasledujúce vyjadrenie:

Príjemcovia rôznych existujúcich európskych (ale aj slovenských) fondov by boli pochopiteľne radi, keby boli napojení na zdroje stabilné na desiatky rokov. Pre EÚ (ale aj Slovensko) je však lepšie presúvať peniaze z neefektívnych fondov do fondov, kde sa využívajú užitočnejšie. V prípade REPowerEU sa Európsky parlament s Radou správne nedávno zhodli na presune prostriedkov najmä na zabezpečenie dostupných zdrojov energií z regiónov, ktoré neohrozujú svetový mier. Mimochodom, častokrát sa stáva, že od hlasovania v Európskom parlamente trvá roky, kým sa návrh zavedie do praxe. V tomto prípade sa ale návrh zavedie do praxe takmer hneď.

Časť z neho nájdete aj v článku TASR:

https://www.teraz.sk/ekonomika/europoslanci-vitaju-zahrnutie-opatren/694633-clanok.html