Jadro – udržateľný zdroj energie

Jadrová energia je najčistejšia. Je aj takmer najbezpečnejšia, bezpečnejšia než veterná, a to aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime. Pravdepodobne je aj najlacnejšia.

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu.

Jednoznačne medzi ne radím to, že Parlament odsúhlasil označenie jadra za čistý zdroj energie.

Tým sa uľahčilo využívanie jadra, bez ktorého by sa boj proti klimatickej zmene podaril len veľmi ťažko. Podľa hlavnej svetovej vedeckej autority pre oblasť klimatickej zmeny IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) bude na dosiahnutie cieľa udržať globálne oteplenie pod 1,5 °C potrebné strojnásobenie svetového objemu energie vyrobenej z jadra do roku 2050 oproti roku 2020.

Jadrová energia je najčistejšia. Je aj takmer najbezpečnejšia, bezpečnejšia než veterná, a to aj po započítaní katastrof v Čeronobyle a Fukushime. Pravdepodobne je aj najlacnejšia.

Aj preto som počas 5-ročného mandátu hlasoval v prospech jadrovej energie vždy, keď to bolo možné.