Voľný obchod s demokratickými krajinami

Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú ekonomiky otvorenejšie, teda čím majú väčší objem medzinárodného obchodu, tým rýchlejšie rastú. Platí to tak pre malé krajiny ako Slovensko, ako aj pre najväčšiu ekonomiku, USA. U nás bol práve voľný obchod jedným zo základov hospodárskeho rastu v ostatných dekádach (spolu s reformami).

Otvorenosti ekonomík pomáha aj odstraňovanie bariér medzinárodného obchodu, napríklad ciel. Podľa mnohých ekonómov stáli práve protekcionistické opatrenia v zahraničnom obchode pri zrode veľkej hospodárskej krízy v minulom storočí.

V ostatných rokoch však množstvo protekcionistických opatrení rastie tak výrazne, až otvorenosť svetovej ekonomiky začala klesať. Mali by sme sa preto mať na pozore, aby to nebol zárodok vážnych problémov svetovej ekonomiky, ale iba drobná odchýlka od evolučného trendu.

otvorenost2
otvorenost2

Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú ekonomiky otvorenejšie, teda čím majú väčší objem medzinárodného obchodu, tým rýchlejšie rastú. Platí to tak pre malé krajiny ako Slovensko, ako aj pre najväčšiu ekonomiku, USA. U nás bol práve voľný obchod jedným zo základov hospodárskeho rastu v ostatných dekádach (spolu s reformami).

Otvorenosti ekonomík pomáha aj odstraňovanie bariér medzinárodného obchodu, napríklad ciel. Podľa mnohých ekonómov stáli práve protekcionistické opatrenia v zahraničnom obchode pri zrode veľkej hospodárskej krízy v minulom storočí.

V ostatných rokoch však množstvo protekcionistických opatrení rastie tak výrazne, až otvorenosť svetovej ekonomiky začala klesať. Mali by sme sa preto mať na pozore, aby to nebol zárodok vážnych problémov svetovej ekonomiky, ale iba drobná odchýlka od evolučného trendu.

Čo som k voľnému obchodu povedal alebo napísal

Označenie Ruska za sponzora Terorizmu

24. novembra 2022
Európsky parlament uznal Rusko ako štát sponzorujúci terorizmus a využívaci prostriedky terorizmu. Zároveň žiada EÚ, aby sa voči takýmto krajinám prijali dôležité reštriktívne opatrenia.

Liberalizácia obchodu v službách

16. novembra 2022
Hlasoval som za za liberalizáciu obchodu v službách 67 krajín (vrátane EÚ, USA a Číny), ktoré tvoria 90 % svetového obchodu so službami.

Výzva na rýchlejšie uzatváranie dohôd o voľnom obchode

29. júna 2022
Zmluvy o voľnom obchode sú podľa môjho názoru dôležité aj preto, že prispejú ku kompenzácii negatívnych dopadov súčasných kríz. Teší ma, že sa k tejto výzve pridalo 42 europoslancov.

Pri sankciách voči Rusku sa málo hovorí o dôležitej téme

4. mája 2022
Málo sa hovorí o forme, akou sú a budú obchodné bariéry voči Rusku zavedené. Či sú to zákazy dovozu alebo clá. Pre členské štáty EÚ je podľa mňa výhodnejšie zaviesť namiesto zákazov dovozné clá.

Diskusia o sankciách voči Rusku

23. apríla 2022
S Ivanom Štefancom sme diskutovali na tému dôležitosti zavedenia sankcií voči Rusku a spoločnej európskej energetickej politike.

Opatrenia pre cenovo dostupnejšiu a bezpečnejšiu energiu

16. apríla 2022
Plán s názvom „REpowerEU“ navrhuje viacero opatrení, ktoré reagujú na rastúce ceny energií v Európe a ktoré by zároveň mali zaistiť doplnenie zásob plynu na ďalšiu zimu.

Dôležitosť zmlúv o voľnom obchode

25. marca 2022
Zmluvy o voľnom obchode nám umožňujú nákup napríklad energií a potravín za nižšie ceny a v stabilnom množstve, čoho význam nám teraz ukazuje vpád Ruska na Ukrajinu.

Ekonomické dopady vojny

23. marca 2022
V Téme dňa na TA3 som hovoril aj o tom, že na tvrdú ekonomickú vojnu doplatí celý svet, ale Rusko oveľa viac, než Západ. 

Sebestačnosť je ilúzia

2. januára 2022
Sebestačnosť je ilúzia. Spoliehajme sa na diverzifikáciu, na to, že budeme mať zmluvy o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi.

USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu

10. októbra 2021
Liberalizácia obchodu odstraňovaním existujúcich prekážok patrí medzi kroky, ktoré dokážu pomôcť všetkým zúčastneným stranám.