Voľný obchod s demokratickými krajinami

Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú ekonomiky otvorenejšie, teda čím majú väčší objem medzinárodného obchodu, tým rýchlejšie rastú. Platí to tak pre malé krajiny ako Slovensko, ako aj pre najväčšiu ekonomiku, USA. U nás bol práve voľný obchod jedným zo základov hospodárskeho rastu v ostatných dekádach (spolu s reformami).

Otvorenosti ekonomík pomáha aj odstraňovanie bariér medzinárodného obchodu, napríklad ciel. Podľa mnohých ekonómov stáli práve protekcionistické opatrenia v zahraničnom obchode pri zrode veľkej hospodárskej krízy v minulom storočí.

V ostatných rokoch však množstvo protekcionistických opatrení rastie tak výrazne, až otvorenosť svetovej ekonomiky začala klesať. Mali by sme sa preto mať na pozore, aby to nebol zárodok vážnych problémov svetovej ekonomiky, ale iba drobná odchýlka od evolučného trendu.

otvorenost2
otvorenost2

Všetky seriózne odborné štúdie ukazujú, že čím sú ekonomiky otvorenejšie, teda čím majú väčší objem medzinárodného obchodu, tým rýchlejšie rastú. Platí to tak pre malé krajiny ako Slovensko, ako aj pre najväčšiu ekonomiku, USA. U nás bol práve voľný obchod jedným zo základov hospodárskeho rastu v ostatných dekádach (spolu s reformami).

Otvorenosti ekonomík pomáha aj odstraňovanie bariér medzinárodného obchodu, napríklad ciel. Podľa mnohých ekonómov stáli práve protekcionistické opatrenia v zahraničnom obchode pri zrode veľkej hospodárskej krízy v minulom storočí.

V ostatných rokoch však množstvo protekcionistických opatrení rastie tak výrazne, až otvorenosť svetovej ekonomiky začala klesať. Mali by sme sa preto mať na pozore, aby to nebol zárodok vážnych problémov svetovej ekonomiky, ale iba drobná odchýlka od evolučného trendu.

Čo som k voľnému obchodu povedal alebo napísal