Dôležitosť zmlúv o voľnom obchode

Zmluvy o voľnom obchode nám umožňujú nákup napríklad energií a potravín za nižšie ceny a v stabilnom množstve, čoho význam nám teraz ukazuje vpád Ruska na Ukrajinu.

Vpád Ruska na Ukrajinu ukazuje, aké dôležité je mať zmluvy o voľnom obchode a mať ich predovšetkým s demokratickými krajinami. Zmluvy o voľnom obchode nám umožňujú nákup (napríklad) energií a potravín za nižšie ceny a v stabilnom množstve. Demokratický charakter zmluvných partnerov je dôležitý preto, lebo diktátorským režimom občas „strelí v hlave“ a zmluvy pre nich zo dňa na deň prestanú platiť, resp. použijú peniaze z obchodu na zlé veci, napríklad na útočnú vojnu.

Dnes by sme sa napríklad potravinovej krízy mohli obávať menej, ak by sme v minulosti nebrzdili dohodu o voľnom obchode s juhoamerickými krajinami.