Pri sankciách voči Rusku sa málo hovorí o dôležitej téme

Málo sa hovorí o forme, akou sú a budú obchodné bariéry voči Rusku zavedené. Či sú to zákazy dovozu alebo clá. Pre členské štáty EÚ je podľa mňa výhodnejšie zaviesť namiesto zákazov dovozné clá.

Pri sankciách voči Rusku sa málo hovorí o dôležitej téme – o forme, akou sú a budú obchodné bariéry voči Rusku zavedené. Či sú to zákazy dovozu (kvóty, embargá) alebo clá. Pre členské štáty EÚ je podľa mňa výhodnejšie zaviesť namiesto zákazov dovozné clá.

Dôvodom je toto:

Pri obchodných zákazoch sa zníži množstvo dovážaného tovaru, a tým pádom sa zvýši jeho cena v krajine dovozu, pričom peniaze z takto zvýšenej ceny ostanú v krajine vývozu. Pri obchodných clách je to s peniazmi naopak. Tiež sa síce zvýši cena tovarov v krajine dovozu, ale peniaze z takto zvýšenej ceny ostanú v krajine dovozu.

Navyše, clá sa na rozdiel od zákazov dajú nastavovať postupne, presne podľa vývoja situácie. Tiež sa dajú zaviesť ľahšie, keďže nie sú také citlivé na koordináciu medzi členskými štátmi, ako zákazy. Z príjmu z ciel sa môžu potom aj ľahšie kompenzovať štáty, ktoré doplatia na obmedzenia dovozu z Ruska najviac.