Nezabúdajme na hospodársku súťaž

Tento týždeň som komisárke Vestager pripomenul, že nielen kartelové dohody firiem obmedzujú hospodársku súťaž ale, že sú to aj politici, ktorí ju občas obmedzujú systémovo.

Tento týždeň som komisárke Vestager pripomenul, že nielen kartelové dohody firiem obmedzujú hospodársku súťaž ale, že sú to aj politici, ktorí ju občas obmedzujú systémovo.

Napríklad cez rôzne obmedzenia obchodu so službami, niektoré dotácie do ekonomík či daňové výnimky.