Prečo by mala EÚ spolufinancovať základné a stredné školstvo

Z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, školstvo, najmä základné a stredné je verejný statok. Po druhé, EÚ v súčasnosti dáva veľa financií do fondov, ktorých efektívnosť je otázna.