Vyjadrenie ku Dňu Európy

Dnes je dobré si pripomenúť, aké hrôzy dokáže priniesť storočie, v ktorom štáty veria, že bohatnúť sa dá iba na úkor iných štátov a nechápu, že jeden nemusí prehrať, aby mohol druhý vyhrať.

Moje vyjadrenie vyberám z článku:

Dnes je dobré si pripomenúť, aké hrôzy dokáže priniesť storočie, v ktorom štáty veria, že bohatnúť sa dá iba na úkor iných štátov a nechápu, že spolupráca môže byť ´hrou s nenulovým súčtom´. Teda hrou, kde nemusí jeden prehrať, aby mohol druhý vyhrať. Hrou, v ktorej môžu vyhrať všetci,“ hovorí europoslanec Eugen Jurzyca (EKR). Zároveň pripomína, že nevyhnutnou podmienkou takejto spolupráce je slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí. Medzi štátmi, ale aj v nich. „Dnes nemám, čo by som k tomu dodal. Vari len to, že musíme ustrážiť Rusko tak, aby 21. storočie neprinieslo podobné hrôzy ako 20“.

Celý článok je dostupný tu.