USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu

Liberalizácia obchodu odstraňovaním existujúcich prekážok patrí medzi kroky, ktoré dokážu pomôcť všetkým zúčastneným stranám.

Pre Európske noviny som hovoril o tom, že USA a EÚ by mali aj naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok. 

“Je to v záujme oboch strán. Momentálne sa prevaľuje takmer celým svetom vlna politikov, ktorí dokážu navrhovať len opatrenia, ktoré pomôžu jedným na úkor druhých. Liberalizácia obchodu patrí medzi kroky, ktoré dokážu pomôcť všetkým zúčastneným stranám. Vidíme to aj v praxi – odkedy sa začala uplatňovať obchodná dohoda: s Južnou Kóreou v roku 2011, obchod narástol o 48,2% (2010 – 2019); s Kanadou v roku 2017, obchod sa zvýšil o 28,1% (2016 – 2019); s Japonskom v roku 2019 len za rok o 7% (2018- 2019).“

Celý článok Európskych novín si môžete prečítať tu.