O nemeckých parlamentých voľbách

V Nemecku minulý víkend prebehli parlamentné voľby. V analýze Deutsche Bank som sa pozrel na politické postoje štyroch najúspešnejších strán v témach, ktoré považujem za významné.

V Nemecku minulý víkend prebehli parlamentné voľby. V analýze Deutsche Bank som sa pozrel na politické postoje štyroch najúspešnejších strán v témach, ktoré považujem za významné. Vyšlo mi toto:

Pozitívne pre Nemecko a aj celú EÚ podľa môjho názoru je, že uvoľnenie dlhovej brzdy chce iba jedna zo štyroch najúspešnejších strán. Dlhová brzda totiž pomáha politikom hospodáriť efektívnejšie a prispieva k pripravenosti na budúce krízy.

Žiaľ iba jedna z nich je proti masívnej podpore niektorých odvetví štátnymi dotáciami. Znamenalo by to, že o úspešnosti firiem by rozhodoval v menšej miere spotrebiteľ a vo väčšej miere úradník s politikom. 

Len dve zo štyroch strán považujú cenu CO2 za najdôležitejší nástroj boja proti klimatickej zmene (nie zákazy, kvóty a štandardy). Pokiaľ ide o efektívnosť, tak si tiež v súlade so štúdiou OECD myslím, že dôraz v nastavení environmentálnych politík treba presunúť zo zákazov a obmedzení na cenu CO2. Držím preto týmto dvom stranám palce, aby sa im o tom podarilo presvedčiť aj svojich budúcich koaličných partnerov.

Je pre mňa sklamaním, že len dve zo štyroch strán chcú pokračovať v uzatváraní dohôd o voľnom obchode. Podporujem dohody o voľnom obchode, pretože rozširovanie priestoru, v ktorom môžu krajiny EÚ obchodovať bez bariér je jednou zo skutočných a udržateľných ciest ku zvyšovaniu životnej úrovne.