Jednoduchšie zamestnávanie vysokokvalifikovaných z tretích krajín

Zjednodušili sme pravidlá pre zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú pracovnú zmluvu s nadpriemernou mzdou

Minulý týždeň sme v EP schválili novelu modrej karty.

Modrá karta je určená kvalifikovaným pracovníkom z tretích krajín, ktorí chcú pracovať v Európskej únii. Podmienkou je, že musia mať pracovnú zmluvu s vyššou mzdou a to ich oprávňuje pracovať v EÚ.

Cieľom zmien je zjednodušenie a zvýšenie jej využívania v EÚ. Zjednodušujú sa napríklad pravidlá dokladovania kvalifikácie.

Stará modrá karta požaduje, aby bol plat uchádzača vyšší ako 150 % priemernej mzdy v krajine, po novom si to budú môcť členské štáty nastaviť medzi 100 – 160 %.

Tiež sa predlžuje trvanie platnosti modrej karty na minimálne 2 roky a platí, že členské štáty budú mať naďalej vlastné schémy, ktoré môžu používať na to, aby pritiahli pracujúcich do svojej krajiny.

Je dobré, že štáty budú mať naďalej voľnosť v imigračnej politike, lebo ako je vidno z grafu, niektorým členským štátom sa darilo zlepšiť v podiele kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín viac ako iným.

Slovensko sa za dekádu (2006-2017) zhoršilo najviac v OECD.