Kvôli ficovým balíčkom a balíkom nás všetkých čaká chudoba

V tomto blogu sú použité grafy vo väčšej miere ako obvykle

Na Ficove balíčky pôjde asi miliarda eur. Čo je to oproti Ficovým balíkom, piatim miliardovým kauzám, ktoré popísal Konštantín Čikovský. Na neefektívne bane pôjde napríklad miliarda. Lepšie by sme na tom dokonca boli, keby baníci dostávali mzdy bez toho, aby chodili do roboty.

Jasné, jasné, vláda má peniaze, tak má z čoho rozdávať. Aha, ako narástli príjmy Ficovej vlády oproti krajinám V4, Nemecku a priemeru EÚ:

Jasné, jasné, vláda má peniaze, tak môže rozdávať, ale: Na zníženie verejného dlhu sme tieto peniaze za Ficovej vlády veľmi nevyužili. Narástol nám najviac. Vláda sa rozhodla dať peniaze skôr do balíčkov a balíkov:

Jasné, jasné, vláda má peniaze, tak môže rozdávať, ale: Ani na zníženie nezamestnanosti sme brutálne veľké nárasty vládnych príjmov za Ficovej vlády nevyužili tak, ako napríklad naši susedia z V4. Vláda sa predsa rozhodla dať peniaze do balíčkov a balíkov:

Jasné, jasné, vláda má peniaze, tak môže rozdávať, ale: Túto tabuľku Európskej komisie si, prosím, pozrite pozorne. Vyplýva z nej, že všetkých dôchodcov závislých na prvom pilieri čaká chudoba. Kým dnes tvorí priemerných starobný dôchodok asi 47 percent priemernej mzdy, tak minimálny starobný dôchodok tvorí asi 33 percent priemernej mzdy. Z tabuľky vyplýva, že nás minimálne dôchodky z prvého piliera čakajú všetkých a to už čoskoro a nadlho. Ale vláda sa rozhodla dať peniaze do balíčkov a balíkov.

Ageing Report EC, 2015

ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf

Z porovnania prieskumov, ktorý robil Eurobarometer v rokoch 2012 a 2015 vyplýva, že ľudia si dnes (po takom náraste vládnych príjmov) sťažujú oveľa viac než pretým na fungovanie sektorov financovaných práve zo štátneho rozpočtu. Napríklad na zdravotníctvo, súdnictvo či školstvo. Lebo vláda sa rozhodla dať peniaze do balíčkov a balíkov.

Čerstvo zverejnená publikácia OECD o zdraví Health at a Glance 2015 nám pripomína, že máme napríklad jednu z najnižších očakávaných dĺžok života, že záver života je skôr trápenie oproti jeho záveru v krajinách OECD, ale aj ďalšie dôležité, hoci smutné prvenstvá Slovenska. Máme napríklad opäť najvyššiu úmrtnosť na ischemické choroby srdca. Oproti publikácii OECD spred dvoch rokov sme síce v rebríčku neklesli na horšie než posledné miesto, ale strata na predposlednú krajinu sa ešte zvýšila. Lebo vláda sa rozhodla dať peniaze do balíčkov a balíkov.