Nesúhlasím s presúvaním mladých do sektorov, kde zarobia menej

Tento týždeň sme na plenárnej schôdzi EP diskutovali aj o návrhu, že treba dotáciami pritiahnuť mladých ľudí do agrosektora.

Tento týždeň sme na plenárnej schôdzi EP diskutovali aj o návrhu, že treba dotáciami pritiahnuť mladých ľudí do agrosektora. Nesúhlasím s tým, aby sme mladých ľudí presúvali z pracovných miest s vyššími zárobkami do miest, kde zarobia menej a celé to dotovali z peňazí daňovníkov.

Pozrime, proti akému dlhodobému trendu sa tento návrh stavia.