Poslanci Brixi a Martvoň bojom s „kazítkami“ len zvýšia byrokraciu

Ako vzniká byrokracia na príklade najnovšej iniciatívy poslancov za Smer Brixiho a Martvoňa, ktorí chcú na aktuálnej parlamentnej schôdzi zakázať firmám montovať do výrobkov „kazítka“.

Ide o zbytočné súčiastky, ktorých cieľom je skrátiť životnosť výrobkov. Aby spotrebiteľ kupoval častejšie.

Štátna byrokracia je na Slovensku jedna z najväčších na svete. V tohtoročnej správe to tvrdí Svetové ekonomické fórum.  V jeho rebríčku sme skončili na 137. mieste zo 144 krajín. Na úrovni Grécka, horšie na tom je napríklad Taliansko (142.). Každá naša vláda si dáva za cieľ boj proti byrokracii, no úspechy sa, povedzme to takto, dosahujú ťažko.

Ťažký boj je to najmä preto, lebo za veľkou časťou zbytočných povolení, formulárov a iných administratívnych povinností nie je hlúposť, ale príbehy ako tento kazítkový.

Najprv niekto ukáže na „podozrivé konanie“, populisti schvália jeho zákaz v zákone, štát začne s kontrolami, rozhodne o výške pokút,  príjme úradníkov a zaplatí ich. Prípadne vyčlení peniaze daňovníkov na financovanie súkromných firiem, ktoré pripravujú príslušné odborné analýzy a vzdelávajú. Hotovo.

Zákaz má od tohto bodu svoju platenú byrokratickú loby. Boj s ňou je tisíc krát ťažší, než bol boj na začiatku jej vzniku. Keď išlo napríklad len o to vysvetliť si, či u nás kazítka naozaj existujú a či treba začať s kontrolami a pokutami.

V prípade kazítok Brixiho a Martvoňa ešte môžu vyhrať obe strany, lobisti aj daňovníci. Má význam zahryznúť sa do ich návrhu a neprestať, kým sa neukáže, kto má pravdu. Či u nás naozaj firmy montujú do výrobkov zbytočné súčiastky, ktoré umelo skracujú ich životnosť alebo ide o typický prípad vzniku zbytočnej byrokracie.

Dôležité fakty:

Brixi a Martvoň nepredložili žiaden dôkaz, že u nás kazítka existujú. Ani Slovenská obchodná inšpekcia ich existenciu nepotvrdila. Nemá ani podnety. Zato ale oznámila, že ak bude zákaz kazítok schválený, bude ho dozorovať. Návrh Brixiho a Martvoňa bude mať tým pádom dopad na verejné financie. Mimochodom, predkladatelia v návrhu tvrdia, že nebude.

Ani zo zahraničia nepoznáme prípady existencie takých kazítok, aké chcú zakázať poslanci za Smer.

Poznáme iba prípady, ktoré sa na ne podobajú, ich podstata je však iná. Vari najčastejšie sa spomína kartelová dohoda Osramu, Phillipsu a General Electric z roku 1924, v ktorej sa firmy dohodli, že budú vyrábať žiarovky s kratšou dobou životnosti, aby ich spotrebitelia museli kupovať častejšie. Takýto krok ale môžu urobiť len monopoly, alebo účastníci kartelu. Predkladaný návrh tento problém nerieši. Má ho na starosti Protimonopolný úrad.

Podobným sa môže zdať aj nedávny prípad General Motors, ktorý s cieľom usporiť pár centov montoval do spínačov zapaľovania v autách lacné a nekvalitné súčiastky. Dôsledkom bolo,  že v niektorých prípadoch, v ktorých mali vodiči na kľúčenkách viac kľúčov, došlo vplyvom ich hmotnosti k pohybu, ktorý vypol elektrinu v aute. Niekoľko ľudí dokonca prišlo o život. Ani toto však nebol prípad úmyselne montovaných súčiastok s cieľom skrátiť životnosť celého auta. Ani tento existujúci problém Brixi s Martvoňom teda neriešia.

Zo zahraničia nepoznáme ani krajiny, v ktorých by takýto zákon platil. Iba vo Francúzsku je v legislatívnom procese podobný zákon. Mimochodom, v tom Francúzsku, ktoré je v spomínanom rebríčku byrokracie len zopár priečok nad Slovenskom (121.).

Úvahy:

Ak by v konkurenčnom prostredí firmy montovali do svojich výrobkov kazítka umelo skracujúce ich životnosť, spotrebitelia by si kupovali čoraz viac výrobky iných firiem. Samozrejme, za predpokladu, že by mali informácie o životnosti výrobkov. Ako napríklad majú tu. Informovanosť spotrebiteľov však predkladatelia neriešia. Mimochodom, legislatívne snahy zamerané na vyššiu transparentnosť predkladajú v parlamente opoziční poslanci, vládni ich nepredkladajú, ale zväčša neschvaľujú (naposledy viď „lex Váhostav“).

Rozdiely medzi telefónmi, autami, počítačmi, práčkami, teniskami či záchodmi v reštauráciách pred troma dekádami a dnes nevznikli v dôsledku zákona, ktorý by ich nariadil, ale v dôsledku súťaže medzi firmami. Súťaže, ktorá ešte dokáže veľké veci, ak ju populistickí politici nebudú komplikovať zbytočnou byrokraciou a zbytočnými daňami.

Pokuta za porušenie kazítkového zákona bude rádovo v desiatkach, za istých okolností až v stovkách tisícov eur. Hrozí aj zákaz podnikania. Ak by naozaj kazítka existovali, stačilo by pritom zverejniť, ktorá firma ich do výrobkov montuje. Veď kto by si kúpil auto so súčiastkou, ktorá ho umelo predčasne pokazí, keď si môže kupovať autá bez kazítok? Bolo by po probléme. Lenže nie v očiach predkladateľov. Lebo bez pokút by zbytočnú byrokraciu nebolo čím adekvátne financovať.

Kapacita parlamentu, vlády aj verejnosti riešiť problémy Slovenska nie je nekonečná. Návrh na zákaz kazítok ubral z nej už dnes kus, ktorý mohol byť venovaný riešeniu vysokej dlhodobej nezamestnanosti, kvality zdravotníctva či udržateľnosti verejných financií.

Záver:

V ekonomike sa môže stať čokoľvek. Niekto naozaj môže namontovať aj do bicykla traktor. Brixi s Martvoňom však s najväčšou pravdepodobnosťou neriešia vo svojom návrhu reálne existujúci problém. S istotou však zvýšia byrokraciu a záťaž na daňovníkov. Takto sa zo slovenskej ekonomiky európsky tiger už nikdy nestane. Ani rys, ani bytová mačka.

Kým sa existencia kazítok nedokáže, neustupujme rastu byrokracie. A overme každú ďalšiu podobnú snahu populistov.