Slováci o plánoch Ursuly von der Leyen (Prieskum)

Nová Komisia EÚ predstavila svoje nové ciele a plány. Zatiaľ nám chýbal názor voličov, ktorí dali mandát poslancom Európskeho parlamentu za Slovensko, preto sme požiadali o spracovanie reprezentatívneho prieskumu

Nová Komisia EÚ predstavila svoje nové ciele a plány. Postupne sa o nich dozvedáme podrobnosti, zbierame údaje, na základe ktorých budeme vedieť zodpovedne zaujať postoj. Zatiaľ nám chýbal názor voličov, ktorí dali mandát poslancom Európskeho parlamentu za Slovensko. 

Nepotrebujeme ho na to, aby sme ho presadzovali aj v prípade, že napríklad odporuje odborným analýzam. Ale napríklad na to, že ak im odporuje, tak štátnici, na rozdiel od populistov, musia zabrať a poskytnúť občanom viac a lepších informácií, aby sa na ich základe mohli správne rozhodnúť. Ak ale odborné analýzy potvrdzujú názory občanov a tie sú v rozpore s plánmi Komisie, treba popracovať práve s ňou.

Preto sme s kolegami z tímu vybrali pre nás najdôležitejšie návrhy opatrení a požiadali agentúru Focus o spracovanie reprezentatívneho prieskumu. Uvediem najzaujímavejšie zistenia a nakoniec celé výsledky. Nech sa páči:

Slovenskí respondenti pomerne jednoznačne odmietli vytvorenie osobitného fondu na úrovni EÚ, z ktorého by na základe vyšších daní (z čoho iného, dodávam teraz) boli dotované malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na burzu. Vidno zrejme, že náš občan už má dosť skúseností s tým, ako končia fondy vytvorené z jeho vrecka, určené pre iné vrecko. Navyše bez poctivej analýzy, ktorá by jasne ukázala, aký bude prínos takéhoto opatrenia. V číslach. Nie v poetických textoch.

Respondenti tiež dosť jednoznačne dávajú prednosť súčasnému stavu pred návrhom, aby každý občan Únie dostal právo na osobnú pomoc pri hľadaní zamestnania aj za cenu vyšších daní. Tu si zrejme väčšina občanov porovnala, koľko ich stojí hľadanie práce priamo a aké je účinné a koľko ich to stojí cez dane a ako im to pomôže. 

Vážnu zrážku medzi plánmi Komisie a respondentmi nášho prieskumu môžeme očakávať pri návrhu na uvoľnenie pravidiel na to, aby sa členské štáty mohli zadlžovať. Slovensko má skúsenosti so znižovaním obrovského verejného dlhu, ktorý mu zanechali nezodpovední politici začiatkom deväťdesiatych rokov, aj verejného dlhu, ktorý mu „venovalo“ Grécko. Uvoľnenie dlhových bŕzd a „flexibilita“ príslušných pravidiel sa preto bude u nás ťažko vysvetľovať a dobre, že je to tak.  

Podobne sa u občanov Slovenska so súhlasom nestretol ani návrh na to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili za vklady uložené v bankách v iných štátoch EÚ. Väčšine sa nepáči ani návrh na vytvorenie osobitného fondu na úrovni EÚ určeného na to, že ak sa v niektorých štátoch zvýši nezamestnanosť, budú finančne pomáhať iné štáty. 

Respondenti sa väčšinou priklonili k tomu, aby sa eurofondy rozdeľovali ako doteraz, nefandia presunu peňazí na „zelené“ projekty za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti. 

Na otázku, koľko by ľudia boli ochotní dať navyše v mesačnej faktúre za energie na boj s klimatickou zmenou odpovedala takmer polovica respondentov, že nulu. Všetkých nás, ktorým záleží nielen na dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale aj životného prostredia, čaká veľa práce. Vo vysvetľovaní, ale aj v práci na analýzach zameraných na to, aby sa znova a znova nevyhadzovali ani v ekológii peniaze na zbytočné, alebo dokonca škodlivé projekty.  Za skepsou ľudí je zrejme aspoň sčasti aj “track record” únie pri jej doterajších environmentálnych projektoch. 

Väčšina respondentov podporila podľa mňa správne posilnenie právomocí európskeho prokurátora.

Pre nás z toho vyplývajú dve zásadné úlohy: 

Populizmus je čoraz populárnejší. Nedá a nesmie sa poraziť ešte väčším populizmom, ale poctivejšou komunikáciou politikov s voličmi o často zložitých návrhoch, ktoré ale dokážu priniesť výsledky. Napríklad aj tým, že sa nebudeme pýtať, či chcú ľudia vlaky, obedy a iné opatrenia zadarmo, ale či si ich chcú zaplatiť v daniach, nepriamych poplatkoch alebo hoci aj v budúcich nižších dôchodkoch. 

Komisia prichádza s niektorými návrhmi, ktoré evidentne odporujú väčšinovému názoru našich občanov. Ak je tento rozpor dôsledkom zlej informovanosti verejnosti, platí, čo som napísal o populizme a Komisia bude mať v nás spojenca aj v komunikácii politicky nevďačných projektov. V niektorých prípadoch je ale rozpor medzi názormi občanov a jej plánmi dôsledkom toho, že Komisia prišla s chybnými opatreniami, že ich nemá založené na objektívnych faktoch a ich kvalitných analýzach. V tých môžete od nás očakávať aj v Európskom parlamente veľa konštruktívnej kritiky.

Súhlas (%)
S ktorým z dvojice výrokov viac súhlasíte?AB
A: Som za to, aby sa posilnili právomoci Európskeho parlamentu voči vládam členských štátov.

B: Som za to, aby sa právomoci Európskeho parlamentu ďalej neposilňovali.
2864.7
A: Som za to, aby sa v EÚ uvoľnili pravidlá na to, ako sa členské štáty môžu zadlžovať.

B: Som za to, aby sa pravidlá na verejný dlh neuvoľňovali a zachovali v takej podobe, v akej sú dnes.
26.862.5
A: Som za to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili aj za vklady uložené v bankách v iných štátoch EÚ.

B: Som za to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili iba za vklady uložené v bankách v ich domovskom štáte.
34.657.2
A: Som za to, aby EÚ stanovila povinnosť mať v riadiacich orgánoch súkromných spoločností určitý podiel žien.

B: Som za to, aby si počet žien v riadiacich orgánoch mohla stanovovať samostatne každá súkromná spoločnosť.
37.954.4
A: Som za to, aby sa na úrovni EÚ vytvoril fond, z ktorého by boli, aj za cenu vyšších daní, dotované malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na burzu.

B: Som za to, aby sa z verejných peňazí nedotovali malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na burzu.
31.953.6
A: Som za to, aby sa na úrovni EÚ vytvoril fond určený na to, že ak v sa v niektorých štátoch zvýši nezamestnanosť, budú mu finančne pomáhať iné štáty EÚ.

B: Som za to, aby sa pomoc nezamestnaným financovala výhradne z financií daného členského štátu EÚ.
37.952.9
A: Som za to, aby EÚ finančne podporovala investície do novej generácie technológií ako napríklad kvantové počítače a blockchain (čítaj blokčejn), aj za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).

B: Som za to, aby EÚ finančne nepodporovala investície do novej generácie technológií ako napríklad kvantové počítače a blockchain na úkor iných oblastí (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).
36.852.5
Podľa plánov Európskej Komisie by mal každý občan mať právo na osobnú pomoc pri hľadaní zamestnania napr. v podobe bezplatných rekvalifikačných kurzov. S ktorým z dvojice výrokov viac súhlasíte?

A: Som za to, aby sa o toto právo staral štát, aj za cenu vyšších daní.

B: Som za to, aby pomoc pri hľadaní zamestnania zostala rovnaká, ako je to teraz.
39.552.2
A: Som za to, aby sa zvýšila podpora z eurofondov na „zelené“ projekty (napr. podporu výstavby veterných elektrární), aj za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).

B: Som za to, aby sa eurofondy rozdeľovali do oblastí podľa rovnakých priorít, ako to bolo doteraz.
40.552.1
A: Som za to, aby sa výška minimálnej mzdy určovala v celej EÚ podľa jednotných pravidiel, napríklad ako 50 % priemernej mzdy v každej členskej krajine EÚ.

B: Som za to, aby si výšku minimálnej mzdy určovala každá krajina EÚ samostatne podľa jej vlastných pravidiel.
52.540.5
A: Som za to, aby európsky prokurátor mal viac právomocí pri vyšetrovaní cezhraničného terorizmu.

B: Som za to, aby cezhraničný terorizmus vyšetrovali prokuratúra a polícia v jednotlivých členských štátoch, bez posilňovania právomocí európskeho prokurátora.
5140.2
A: Som za to, aby sa v EÚ finančne podporovali pracovné miesta pre mladých ľudí aj za cenu vyšších daní.

B: Som za to, aby sa v EÚ nezvyšovala finančná podpora pracovných miest pre mladých ľudí.
54.136.6

Koľko eur navyše, určených na boj s klimatickou zmenou, by ste boli ochotný/á zaplatiť vo vašej mesačnej faktúre za energie?
(% respondentov)

0 €2 €5 €10 €viac ako 10 €nevie
492511546