Slovensko potrebuje rýchlejší rast ekonomiky

Spoločnosť sa sťažuje na všeličo, systémové reformy zrýchľujúce hospodársky rast však požaduje málokto. Pritom práve rast je univerzálnym kľúčom k zlepšeniu takmer vo všetkých oblastiach.

Nech sa páči moje vyjadrenie, ktoré prebrali Európske noviny:

“Spoločnosť sa sťažuje na málo sestričiek, chýbajúcich učiteľov, odchod mladých do zahraničia, zhoršujúci sa pomer medzi platmi a cenami, málo miest v predškolských a sociálnych zariadeniach atď. Systémové reformy zrýchľujúce hospodársky rast však požaduje málokto. Pritom práve rast je univerzálnym kľúčom k zlepšeniu takmer vo všetkých oblastiach.”

Celý článok je dostupný tu.