10 priorít ministerstva školstva na posledné dva mesiace

Vzhľadom na blížiace sa voľby je už malá šanca presadiť legislatívne zmeny. Opatrenia užitočné pre Slovensko sa ale dajú realizovať stále.

Vzhľadom na blížiace sa voľby je málo pravdepodobné, že by sa nám podarilo presadiť niektoré plánované legislatívne zmeny v Národnej rade. Verím ale, že aj za posledné dva mesiace pred voľbami sa dajú zrealizovať opatrenia užitočné pre Slovensko.

Z krokov, ktoré ešte chceme realizovať považujem za najdôležitejšie tieto:

  • 1. Doplníme čo najviac zdigitalizovaných a pre verejnosť voľne prístupných učebníc na portál www.eaktovka.sk. Cieľom nie je len zabrániť zopakovaniu situácie, v ktorej niekoľko rokoch chýbajú učebnice, ale najmä vytvárať v školách prostredie, ktoré pripravuje deti na reálny život. Okrem učiteľov a školákov budú môcť učebnice využiť aj rodičia.
  • 2. Zverejníme ďalšie údaje o úspešnosti absolventov vysokých škôl podľa jednotlivých fakúlt, ako je nezamestnanosť a príjmy absolventov, s cieľom zvýšiť uplatniteľnosť absolventov v praxi a znížiť nezamestnanosť.
  • 3. Podľa jednotlivých vysokých škôl, fakúlt a odborov tiež zverejníme poplatky za štúdium, úspešnosť na prijímacom konaní, názory študentov na kvalitu vzdelávania a mieru ukončenia štúdia.
  • 4. Vytvoríme a zverejníme digitálnu mapu základných a stredných škôl, v ktorej si budú môcť rodičia a uchádzači o štúdium jednoducho vyhľadať školu (napr. vblízkosti svojho bydliska) a následne si ju prostredníctvom rôznych indikátorov aj porovnať s ostatnými školami.
  • 5. Zverejníme výsledky prieskumu Top mládežnícky tréner, ktorého cieľom bolo zistiť a vyzdvihnúť neprávom zabudnutých mládežníckych trénerov úspešných športovcov.
  • 6. Predstavíme reformu financovania športu, ktorej cieľom bude zvýšiť transparentnosť v športovom odvetví.
  • 7. Finančne podporíme pohybové aktivity detí vo významne vyššej miere než doposiaľ.
  • 8. Upravíme metodiku financovania vysokých škôl scieľom zvýšiť dôraz na financovanie kvality.
  • 9. Dotiahneme výzvu na výstavbu univerzitných vedeckých parkov.
  • 10. Vyhlásime výzvu na tvorbu spoločných študijných programov s najlepšími svetovými univerzitami aj v bratislavskom kraji tak, aby sa zastavil nepriaznivý trend zvyšovania rozdielu medzi počtom študentov odchádzajúcich zo Slovenska a prichádzajúcich na Slovensko.

Okrem týchto krokov budeme samozrejme spravovať budovu. A ešte aj kúriť a svietiť.