Ekonomické analýzy sú potrebné aj v ochrane životného prostredia

Európska komisia pripravila legislatívny návrh na zníženie záťaže batérii na životné prostredie. Bez jeho analýzy však môže byť výsledný efekt nulový, alebo dokonca negatívny.

Európska komisia pripravila legislatívny návrh na zníženie záťaže batérii na životné prostredie. Napríklad chce, aby sa viac recyklovalo, aby batérie dlhšie vydržali a aby vyprodukovali menšiu uhlíkovú stopu.

Kolegovia z parlamentného výboru pre vnútorný trh (IMCO) navrhli ďalšie opatrenia. Napríklad zaviesť zálohový systém pre malé prenosné batérie. 

Všetkým týmto návrhom chýbajú analýzy, ktoré by sa pozreli na ich očakávané náklady (finančné) a prínosy (napr. ekvivalent úspory emisií skleníkových plynov).

“Môjmu” parlamentnému výboru IMCO som preto navrhol, aby sme požiadali o vypracovanie analýzy dopadov a môj návrh prešiel.

Ak by sme robili rozhodnutia bez analýz, v najhoršom prípade by sa nám mohlo stať, že sa batérie spotrebiteľom predražia a ich dopad na životné prostredie sa nezlepší.