Budeme mať dosť peňazí na riešenie klimatickej zmeny?

Často sa hovorí o potrebe peňazí na boj proti klimatickej zmene. Menej už o tom, aký bude mať tento boj dopad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Často sa hovorí o potrebe peňazí na boj proti klimatickej zmene.

Menej sa hovorí o tom, aký bude mať boj s klimatickou zmenou dopad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Osobne to považujem za kľúčové.

Je to dôležité preto, aby sme vedeli, koľko peňazí na tento boj budeme v budúcnosti potrebovať a podľa toho prioritizovali výdavky už dnes. Už dnes by sme to mali brať do úvahy, keď rozhodujeme o objeme podpory digitalizácie, agrosektora, či vlakoch alebo obedoch zadarmo.

Aj preto som sa minulý týždeň obrátil otázkou na Komisiu, či zahrnie dlhodobý dopad klimatickej zmeny do analýzy udržateľnosti dlhu členských štátov EÚ.

Jednoducho, ak sa ukáže, že na boj proti klimatickej zmene dlhodobo nemáme dosť peňazí a že by sa nám preto verejné financie rozsypali, musíme to čestne priznať a začať šetriť už dnes. Alternatíva, že “peňazí je nekonečne veľa” neexistuje.