O návrhu na jednotný nabíjací vstup pre mobilné telefóny

Cieľom Európskej komisie zjednotiť nabíjacie vstupy do jedného (USB-C) je znížiť elektroodpad. Je však takáto regulácia dobrá cesta?