Fico ide do volieb s nepresným olympijskym heslom

„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie…na úkor budúcnosti“. Ak bude predvolebná súťaž o tom, kto dokáže rozdať viac, voľby Slovensko poškodia.

Slovensko starne a musí na to reagovať. Doterajšie marketingové a rodinkárske rozdávanie zo spoločného spôsobuje, že dopady starnutia sú dnes oveľa tvrdšie než mohli byť. A budú ešte tvrdšie, ak bude vláda aj naďalej podceňovať potrebu reforiem zameraných na dlhodobú udržateľnosť hospodárskeho rastu.

Počet živností sa znižuje. V dôsledku vyššieho zdanenia.

Dôchodky minulý rok poklesli. V pomere ku mzdám. Tento rok tiež. „V budúcich rokoch by sa mal tento pomer už len znižovať…“ tvrdí Michal Lehuta z Trendu a nebude ďaleko od pravdy.

Zdravotne znevýhodneným sa už druhý rok nebudú zvyšovať príspevky. Predtým rástli pravidelne.

Tieto a veľa ďalších „morových rán“ správne vysvetľujú analytici (Robert Fico si dáva pozor, aby to nebolo nikdy jeho ústami) šetrením vynúteným starnutím obyvateľstva, teda tým, že naše verejné financie sú dlhodobo neudržateľné. Že ak nechceme totálne skrachovať o pár desaťročí, možno rokov, musíme hospodáriť obozretne už dnes.

Negatívne dopady tohto dlhodobého trendu teda nebudeme preto cítiť až o desaťročia, ako sa to snažia nahovoriť verejnosti niektorí ministri (Richter), ale cítime ich už dnes. Je na vláde, či budú čoraz tvrdšie, alebo znesiteľnejšie. Ak by sa doterajšie „balíčkovo orientované“ vlády boli sústredili viac na to, ako bohatstvo Slovenska tvoriť a menej na to, ako ho (často neefektívne a rodinkársky) rozdávať, mohli byť dnešné negatívne dopady starnutia oveľa mäkšie. Každé jedno euro, ktoré bolo vynaložené na zbytočné či predražené projekty sa už dnes prejavuje vo vyššom daňovom zaťažení, v nižších dôchodkoch, v nižšej sociálnej ochrane ľudí v najväčšej núdzi. Presne toto platí aj do budúcna.

Čerstvá správa Európskej Komisie len potvrdzuje, že Slovensko naozaj bude „ekonomicky“ starnúť extrémne rýchlo:

article_photo

Zodpovedné by bolo snažiť sa tieto negatívne dopady čo najviac minimalizovať. A ako vidno z grafu, vôbec nestačí snažiť sa priemerne, musíme sa spomedzi krajín EÚ snažiť najviac. Zlepšovať podnikateľské prostredie, využiť súčasný hospodársky rast na zníženie verejného dlhu, zvyšovať efektívnosť štátnej správy. Toto odporúča Slovensku aj OECD vo svojom novom Ekonomickom výhľade na roky 2015-2016. Politici by mali súťažiť v tom, ktorá strana ponúkne najlepšie riešenia.

Lenže.

Robert Fico sa rozhodol vstúpiť do predvolebnej súťaže s opozíciou s heslom kto dokáže „rýchlejšie, vyššie, silnejšie“ rozdávať budúce príjmy štátneho rozpočtu. V tejto hre sa cíti dobre (celkom legitímne).

Ani netreba písať, kam bude smerovať Slovensko, ak túto hru opozícia príjme. A netreba ani strašiť, že tam môžeme smerovať, aj keď premiér ostane v tejto súťaži sám. Treba presadzovať opatrenia, ktorých cieľom je problémy riešiť.

V roku 1993 bola u nás nominálna priemerná mzda 178,55 eura, v roku 2014 už to bolo 858 eur. Teda takmer päťnásobok. Nestalo sa to preto, lebo vláda rozdávala čoraz viac,ale preto lebo reformovaná a do EÚ zapojená ekonomika viac vytvárala.

Základom budúcich krokov akejkoľvek vlády musí byť zvyšovanie udržateľnosti verejných financií. Je nevyhnutnou podmienkou budúcej úspešnosti Slovenska. Vybrať si ale môžeme, či sa bude vláda prioritne starať o rast bohatstva krajiny (čo umožní lepšie riešiť aj sociálne problémy či investície do zdravotníctva a školstva) alebo vláda ponechá hospodárky rast prioritne v rukách osudu a bude sa sústreďovať prioritne na rozdávanie.

Navrhujeme ísť cestou udržateľného rastu bohatstva Slovenska, čiže aj minimalizácie negatívnych dopadov starnutia obyvateľstva:

Zvýšenie mimoriadne nízkej efektívnosti hospodárenia s verejnými zdrojmi.Nevyhnutným predpokladom je lepšie meranie a zverejňovanie ukazovateľov výkonu vo verejnej správe. Oveľa lepšie môže fungovať zdravotníctvo, súdnictvo, úrady práce či školstvo, ak budeme vedieť, ktoré časti prinášajú spoločnosti vyššiu hodnotu, ktoré nižšiu a ktoré sú „stratové“.

Odstránenie deformácií podnikateľského prostredia aj zrušením investičných stimulov. Tieto peniaze venované vládou vybraným firmám nielenže chýbajú verejným financiám, ale vytvárajú klientelistické, rodinkárske prostredie.

Nižšie dane z príjmu zamestnancov, živnostníkov či zamestnávateľov sú cestou k udržateľnému hospodárskemu rastu. Takému rastu, ktorý prežije aj blížiace sa odstavenie krajiny od eurofondových infúzií a od momentálneho nadmerného tlačenia peňazí Európskou centrálnou bankou. Nižšie dane samozrejme môžu znamenať výpadok príjmov verejných financií, na rozdiel od väčšiny „sociálnych“ darčekov však vysielajú signál, že pracovať sa oplatí, nie neoplatí.

Toto sú príklady krokov k tomu, aby demografický vývoj nezničil aj zvyšky živnostníkov a aby ich osud nenasledovali zamestnanci a ich zamestnávatelia. A aby mohol štát podporovať napríklad zdravotne znevýhodnených viac, nie menej.