Francúzsko si na grécku cestu nesie v batohu výnimky z Bruselu

Žijeme vo svete, v ktorom sa skladáme na dlh krajín, ako je Grécko. Máme vari právo považovať za čudné, že v Grécku sa napríklad neplatí u lekára a študenti majú stravu zadarmo.

V utorok 10.3. rozhodli ministri financií eurozóny, že Francúzsko dostane odklad na dosiahnutie dohodnutého deficitu verejných financií. Už po tretíkrát od roku 2009. Aj preto mu bude rásť dlh v tomto aj v budúcom roku.

Ide o to isté Francúzsko, ktoré má najštedrejší sociálny systém spomedzi všetkých krajín OECD. A nielen to. V OECD tvorili sociálne výdavky v roku 2014 rovnaký podiel na HDP ako v roku 2012. Za dva roky sa nezmenili. Vo Francúzsku, ktoré sa práve akože snaží znižovať verejný dlh, v rovnakom období sociálne výdavky (mierne) vzrástli! A tvoria tam dva krát vyšší podiel na HDP než na Slovensku. Mimochodom, Francúzsko patrí k menšine krajín, v ktorých najbohatšia pätina obyvateľov dostáva väčšie hotovostné sociálne platby než najchudobnejšia pätina. Francúzsko má aj podiel celkových vládnych výdavkov na HDP jeden z najvyšších v EÚ.

Podľa analýzy Európskej komisie z marca tohto roka „dane vo Francúzsku pokračujú v raste z už aj tak vysokej úrovne“, verejné výdavky sa míňajú neefektívne a krajina reformuje svoju ekonomiku len veľmi slabo.

Ak Francúzsko nezníži vysoké výdavky vrátane tých politicky citlivých, bude mať veľmi malé šance znižovať deficit a dlh. Najmä v situácii, v ktorej už má veľmi vysoké dane, lebo sa dlho spoliehalo na zázračné vplyv ich rastu pri na znižovanie schodku verejných financií.

Po našich skúsenostiach s financovaním dlhu krajín, ako je Grécko, sa dá predpokladať, že keď bude dlh Francúzska naďalej rásť tak ako v súčasnosti, budeme sa musieť na jeho splácanie skladať aj my. Trocha zjednodušene, tí, ktorí pracujú za slovenské mzdy prispejú tým, ktorí poberajú francúzske sociálne dávky. No a to bude aj tým najväčším fanúšikom únie na Slovensku (vrátane autora textu)  pripadať čudné.

Francúzsku síce môže krátkodobo pomôcť Európskou centrálnou bankou novo rozbehnuté pumpovanie peňazí do ekonomiky, kvantitatívne uvoľňovanie. Môžu mu pomôcť aj ďalšie výnimky. Ale aj na toto všetko sa skladajú disciplinované krajiny.

Vláda by preto mala na rokovaniach v Bruseli razantne protestovať proti udeľovaniu výnimiek, akú dostalo Francúzsko. Mala by tiež využiť svoje diplomatické možnosti a snažiť sa zosúladiť postoje tých krajín, ktoré majú spoločnú skúsenosť, že im bohatstvo priniesli skôr ekonomické reformy než dlhy.

Nie preto, aby krajina, ako Francúzsko, opustila eurozónu, ale preto, aby eurozóna získala ďalšieho člena, ktorý nerastie na jej úkor, ale v jej prospech.